PDF e-knižka Mená v čínskych znakoch

Okamžite si ju môžete stiahnuť, keď podporíte tento web sumou podľa vlastného uváženia: či už to bude 0,30 € alebo 3 €.

Každé meno je v dvoch umeleckých štýloch čínskeho písma. PDF je vytvorené tak, že umožňuje jednoduchú navigáciu.

1. Pozrite si obsah e-knižky

E-knižka obsahuje iba niektoré mená. Preto si z odkazu v nasledujúcom odstavci stiahnite ukážku s obsahom a presvedčte sa, či obsahuje aj meno/mená, ktoré vás zaujímajú.

Ukážka z e-knižky s obsahom (PDF 146 kB)
Pri pozeraní tohto PDF vo webovom prehliadači sa grafická kvalita znakov javí nižšia než je. Aby ste znaky videli v plnej kvalite, PDF si najprv uložte do počítača, a potom otvorte. Napr. pomocou bezplatného programu pre prezeranie a tlač PDF dokumentov/súborov Adobe Acrobat Reader DC.

2. Pošlite ľubovoľnú sumu

Než odošlete peniaze, presvedčte sa, či e-knižka obsahuje meno/mená, ktoré Vás zaujímajú: Ukážka s obsahom (PDF 146 kB)

Sumu podľa vlastného uváženia prosím pošlite na účet:
1321216018/1111
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK7811110000001321216018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Ako variabilný symbol uveďte 777, do poznámky uveďte svoj email.

3. Stiahnite si PDF e-knižku

Formulář se odesílá, počkejte prosím...