E-knižka zdarma: Mená v čínskych znakoch ako PDF

PDF formát je ideálny pre kvalitnú tlač. Každé meno je v dvoch umeleckých štýloch čínskeho písma. PDF e-knižka je vytvorená tak, že umožňuje jednoduchú navigáciu. Vytlačíte si stránku/meno, ktorú potrebujete.

Pozrite si obsah e-knižky

E-knižka obsahuje iba niektoré mená. Preto si z odkazu v nasledujúcom odstavci stiahnite ukážku s obsahom a presvedčte sa, či je v obsahu uvedené aj meno/mená, ktoré vás zaujímajú.

Ukážka z e-knižky s obsahom (PDF 146 kB)
Pri pozeraní tohto PDF vo webovom prehliadači sa grafická kvalita znakov javí nižšia než je. Aby ste znaky videli v plnej kvalite, PDF si najprv uložte do počítača, a potom otvorte. Napr. pomocou bezplatného programu pre prezeranie a tlač PDF dokumentov/súborov Adobe Acrobat Reader DC.

Stiahnite si plnú verziu PDF e-knižky

Formulář se odesílá, počkejte prosím...