Mená v čínskych znakoch ako PDF e-knižka

E-knižku získate, ak podporíte tento web sumou podľa vlastného uváženia, avšak minimále 0,35 €.

Stiahnite si: Obsah a ukážka troch mien (PDF 146 kB)

PDF formát je ideálny pre kvalitnú tlač. Každé meno je v dvoch umeleckých štýloch čínskeho písma. PDF e-knižka je vytvorená tak, že umožňuje jednoduchú navigáciu. Vytlačíte si stránku/meno, ktorú potrebujete.

Pozrite si obsah e-knižky

E-knižka obsahuje iba niektoré mená. Preto si z odkazu v nasledujúcom odstavci stiahnite obsah s ukážkou a presvedčte sa, či je v obsahu uvedené aj meno/mená, ktoré vás zaujímajú.

Obsah a ukážka troch mien (PDF 146 kB)

PDF formát umožnuje vytlačenie znakov v najvyššej možnej tlačovej kvalite, ale pri pozeraní PDF e-knižky vo webovom prehliadači sa grafická kvalita znakov javí oveľa nižšia. Vo webovom prehliadači tiež nemusí fungovať klikací obsah e-knižky a nie sú k dispozícii záložky (klikací obsah po strane PDF prehliadača).

Aby ste znaky videli v normálnej zobrazovacej kvalite, PDF si najprv uložte do počítača, a potom otvorte. Napr. pomocou bezplatného programu pre prezeranie a tlač PDF dokumentov/súborov Adobe Acrobat Reader DC, či pomocou programu Sumatra PDF reader alebo Evince – simply a document viewer.

Pošlem vám číslo účtu plus kompletnú e-knižku Mená v čínskych znakoch. A poprosím vás, aby ste podporili tento web sumou podľa vlastného uváženia, avšak minimálne 0,35 €.

Navyše získate aj ďalšiu e-knižku: Príslovia a iné čínske vety